Datasäkerhet

Augment.Eco och datasäkerhet

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att förverkliga, uppehålla och utveckla våra tjänster samt för att administrera kundrelationer. Behandling av uppgifter är nödvändigt till exempel för fakturering och marknadsföring. Vi kan också behöva ditt personnummer för fakturering.Vi behöver din kontaktinformation för kommunikation och för att meddela till exempel om ändringar av tjänsten.

Dina uppgifter gör det möjligt för oss att personalisera och förbättra en tjänst för att passa just dig. Till exempel, ditt språkval kan sparas i augment.eco. Så att när du nästa gång loggar in i tjänsten kan vi visa den till dig på rätt språk.

Vi är i kontakt med dig om Augment.Eco:s tjänster och varor som du använder. Vi vill att våra kunder ska få först höra om våra förmåner och nyheter. Dessutom meddelar vi ändringar av tjänster.

Vid eceptionella omständigheter kan vi behandla dina uppgifter för att skydda grundläggande intressen. Sådana situationer är livshotande situationer där vi kan minska hotet genom att behandla den information som behövs. Skyddande av grundläggande intressen kan till ex- empel innebära att vi identifierar köpare i vårt kundregister i fall av ett farligt tillverkningsfel på en enhet vi har sålt.

Vi behandlar även personuppgifter för att följa våra lagstadgade plikter. Sådana plikter är till exempel lagring av faktureringsinformation under en särskilt föreskriven tidsfrist.

I våra butiker och i våra andra lokaler använder vi oss av inspelande kameraövervakning för att övervaka våra lokalers, anställdas och butiksbesökares säkerhet samt för att utreda eventu- ella avvikande situationer.

På vår nätsida och våra butiker används automatisk kreditkontroll när du köper våra tjänster. I vissa fall kan en transaktion förhindras på grund av en betalningsanmärkning, tidigare betalningsbeteende, betalningshistorians längd eller en stor kreditsumma. I sådana fall ber vi dig att kontakta vår kundtjänst för att hitta en alternativ lösning.

Vilka uppfiter behandlar vi?

Om du är vår kund eller på annat sätt i kontakt med oss, behandlar vi till exempel din kontaktinformation. Utöver detta behandlar vi även data som uppstår vid din användning av våra tjänster. Sådan information är till exempel din IP-adress, webbläsarinformation eller kakinformation (cookies). Det samlas även företagskunders möjliga kontaktpersons- och användarinformation, samt deras uppgifter i företaget.

Exempel på personuppgifter som samlas:

  • Kontaktinformation, såsom för och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress. Även identifierings- och personaliseringsinformation, såsom personbeteckning,födelsedatum, förbud mot eller samtycke till direktmarknadsföring.
  • Ytterligare information om produkter och tjänster såsom E-scootern som används
  • Kund- och betalningshistorik, till exempel beställnings-, leverans- avtalsinformation samt kontakttaganden, serviceändringar, fakturerings- och inkassoinformation eller vår kommunikation på sociala medier.
  • Information som fötts genom användning av tjänster, såsom data som uppkommit från användning av e-scooter.
  • Samtals inspelningar och andra inspelningar från våra kundservicesituationer
  • Elektroniska användar-ID, såsom augment.eco/app -ID
  • Information om kakor (cookies) och motsvarande webb-analysinformation
  • Information som krävs för kreditupplysning för att godkänna avtalet, såsom betalningshistorikdata erhålls från tredje part.

Vi värnar om våra kunders personliga integritet

Din information är säker. Vi all din information i säkrade molntjänster, vars säkerhet vi bevakar konstant. Vi användar ändamålsenliga skyddsåtgärder, och hela vår personal är bunden av tystnadsplikt. Vår tekniska verksamhetsmiljö har förstärkts med tekniska skyddsåtgärder, såsom brandväggar och ändamålsenliga bekämpningsprogram för att skydda mot skadlig programvara. Den betalkortsinformation lagras så säkert att inte ens vår personal har tillgång till din betalkortsinformation. Vi behandlar din information i en sådan format att utomstående kan inte identidiera dig som individ. Genom detta förfarande säkrar vi konfidentialiteten i din kommunikation, och förhindrar meningslös sammankopplig av dina personuppgifter.

Information som uppstår vid användning av tjänster

När du använder våra tjänster med en webbläsare, en app eller separat enhet sparas olika uppgifter om ditt besök och din användning. Sådan information är till exempel din IP-adress, webbläsarinformation eller kakinformation (cookies). Vi samlar din information med hjälp av de online-tjänster och mobilappar som du använder eller e-scootrar som använder tjänsterna.

När du använder våra e-scootrar kan vi spara din lokaliseringsinformation så att vi ska enligt myndigheternas order kunna helt eller till viss del hindra användning av e-scooter i vissa geografiska områden. Myndigheterna kan även anhålla om statistiskt information om e-scootrarnas användning och lokalisation. Anonymt behandlade lokaliseringsuppgifter hjälper också oss att utveckla vår e-scooter verksamhet.

Hur länge behandlar vi informationen?

Vi behandlar din kundinformation så länge som du är vår kund. Vi avlägsnar dina personuppgifter när de inte längre behövs. Den mer exakta lagringstiden varierar beroende på tjänsten. Lagringstiden för informationen beror på vad det behövdes för: till exempel vi har en lagstadgad skyldighet att förvara information, såsom faktureringsinformation, under en bestämd tid.

Vi behandlar en del av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Sådan hantering är till exempel användning av kakor på nätet för att förbättra funktionaliteten av våra tjänster. Då vi behandlar din information baserat på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

När lagringstiden löper ut, avlägsnar vi dina personuppgifter, antingen genom att radera dem eller genom att göra dem anonyma (d.v.s. genom att anonymisera informationen). Vi behandlar också en del av din kundinformation under hela kundförhållandet. En del av informationen behandlas även en begränsad tid efter att kundförhållandet tagit slut för att uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter och i vissa fall för direktmarknadsföring. Säkerhetskopior kan sparas av informationen. Säkerhetskopiorna raderas enligt säkerhetskopiornas rotationscykel.

Notera att eventuella kommentarer eller annat innehåll du skapar i Augment.Eco:s kommentars- eller diskussionsforum kan vara synliga även efter att din kundrelation med Augment.Eco har slutat.

Hur kan du kontrollera hur dina uppgifter behandlas?

Du kan kontrollera informationen som berör dig på augment.eco/app sida. Om du kan av någon anledning inte använda augment.eco/app kan du vända dig till vår kundservice via telefon. Notera att rätten att kontrollera dina uppgifter gäller endast dina egna personuppgifter. På grund av detta kan kontrollrättigheten inte användas för att till exempel kontrollera andra familjemedlemmars uppgifter eller uppgifter om en anställd som använder företagsabonnemang.

Du har möjlighet att ladda ner de uppgifter som du har gett till oss genom avtal eller samtycke. Ytterligare information om detta hittar du på augment.eco/app-sidan. När du gör affärer med oss, ber vi dig att överlämna dina personuppgifter. Om uppgifterna har föråldrats, ber vi dig att uppdatera uppgifterna till oss.

Om du upptäcker fel i de personuppgifter vi behandlar, kan du korrigera det genom att meddela det till oss på augment.eco/app-sidan eller genom att ta kontakt med vår kundservice.

Dessutom uppdaterar vi och specificerar dina personuppgifter också från andra källor. Vi kan till exempel för marknadsföringsyfte få dina kontaktuppgifter från våra samarbetspartners. Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Av denna anledning kontrollerar vi till exempel att dina adressuppgifter är aktuella från Skatteverket och Postnords adressregistreringssystem eller andra offentliga källor.

Kakor och andra webbspårningsteknologier

Moderna webbsidor och -tjänster är baserade på en teknik känd som kakor (eng. cookies), som också vi använder på vår webbplats. Kakor är små användarspecifika textfiler, som lagras i din webbläsare. Servern kan senare avläsa kakan i din webbläsare och på så sätt kan din webbläsare identifieras med hjälp av tidigare besök på våra webbsidor. Detta ger dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats.

Med hjälp av cookies kan vi samla in information om till exempel enheter, webbläsare och in- tressen hos användare som besöker vår webbplats. Den insamlade informationen kan också användas för analyser, förbättrad användarupplevelse och riktad marknadsföring både i sam- band med våra egna och samarbetspartners annonser. Vi strävar efter att ge dig riktat innehåll för att göra din användarupplevelse så smidig som möjligt.

Vi använder oss av både egna och tredjepartskakor och andra motsvarande webbspårningsteknologier. Av tredjepartskakor och -teknologier använder vi oss av till exempel DoubleClick, Facebook, Google Analytics, HubSpot och Smartly. Ytterligare information om tredjepartskakor och -webbspårningsteknologier får du på ifrågavarande aktörers webbsidor.

Du kan förbjuda användningen av kakor i dina webbläsarinställningar förbjuda, vilket kan medföra att du mister lite av din användarupplevelse. Om du förbjuder användningen av kakor, kan det medföra att våra webbsidor fungerar långsammare eller att vissa av funktionerna förhindras. Då försvåras även vår förmåga att utveckla våra tjänster på grundval av dina preferenser, och vi kan inte erbjuda dig riktad annonsering på webbsidorna.

Företagskunders personuppgifter

Vi erbjuder även tjänster till företagskunder. Om du använder en tjänst som beställts av din arbetsgivare eller annan organisation, får vi de personuppgifter vi behöver direkt från din arbetsgivare eller den instans som har beställt våra tjänster för din användning. I det här sammanhanget kan vi möjligen koppla viss information, såsom till exempel företagets organisationsnummer eller en beskrivning av din position, till dina existerande uppgifter. Vi skyddar dina uppgifter som om de hade lämnats av dig själv, men kan nödvändigtvis inte garantera att din information hålls uppdaterad.

Då vi ingår avtal företag emellan för att tillhandahålla tjänster eller för annat samarbete, be- handlar vi kundföretagens personers kontaktuppgifter för att kunna leverera våra tjänster och genomföra kommunikationen relaterad tjänsterna. Sådana kontaktuppgifter inkluderar till exempel avtalspartens uppgifter, faktureringsinformation, huvudsakliga användares uppgifter och andra kontaktpersoners uppgifter.

Vi behandlar företagens kontaktpersoners uppgifter, till exempel för att hantera kundrelationer, möjliggöra kommunikation och marknadsföra våra tjänster. Dessa personuppgifter har i huvudsak samlats in från Näringslivsregistret och andra offentliga källor i enlighet med dessa dataskydds principer. Information om kontaktpersoner fås också från företagen själva.

Tävlingar och evenemang

När du deltar i tävlingar och anmäler dig till våra evenemang eller webbseminarier, kan vi be dig om dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter. Vi använder denna information för arrangerandet av tävlingen eller evenemanget och eventuellt för att kontakta dig med mer information om våra produkter och tjänster. Vi kan också kombinera dessa uppgifter med våra kunduppgifter. Tävlingar eller evenemang kan också vara ordnade av våra samar- betspartners, då får vi dina kontaktuppgifter direkt från dem.

Hantering av din dina personuppgifter som en del av en större grupps data

Det ansamlas mycket information vid producerandet av tjänster samlas mycket, till exempel vid producerande av webbsidor. Utnyttjandet av information är en del av ett modernt informationssamhälle.

Vi får tillgång till mycket data om det genomsnittliga beteendet hos stora persongrupper. Sådan data är till exempel e-scootrarnas lokaliseringsinformation och användningstider. Vi utnyttjar denna information, inte bara för utvecklandet av våra egna tjänster, utan också för utvecklandet av våra ändamålsenliga samarbetspartners tjänster och samhälleliga tjänster.

Exempel på behandling av stora gruppers data är övervakning och utveckling av användningen av trafikflöden. Vid sådana ändamål kan en enskild person inte identifieras i behandlingens slutresultat, men för sammanställningen av informationen måste uppgifter rela- terade till enskilda personer behandlas som en del av datasatsen.

Vi vill skräddarsy och utveckla våra tjänster, marknadsföring och kundrelation så de passar just dig. Vi kan rikta marknadsföringen av produkter som du är intresserad av i vår direktmarknadsföring. För att skapa målgrupper för vår marknadsföring kan vi till exempel behandla din ålder, din köp- och betalningshistorik, din hemort, dina kontaktuppgifter, din kakinformation och annan information samt externa omdömen, som till exempel den genomsnittliga antalet medlemmar i hushållen baserat på postnummerområdet i din faktureringsadress. Vi använder oss alltså vid profilering både av summerade data och data som är direkt relaterad till dig.

Marknadsföring

Vi utvecklar och producerar kontinuerligt nya tjänster. För att informera våra kunder om våra tjänster, behandlar vi personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kan vara i kontakt med dig, förutom med traditionella kontakttaganden via brev eller telefon, även via e-post, textmeddelanden eller andra kommunikationsformer.

Vi kan också kontakta dig då vi har fått tillgång till dina kontaktuppgifter till exempel genom ditt deltagande i vår tävling eller ett evenemang som vi har ordnat.

Om du inte vill ha marknadsföringskommunikation från oss, kan du meddela det till oss via augment.eco/app-sidan eller vår kundtjänst.

Vi kan använda dina kontaktuppgifter (till exempel e-postadress eller telefonnummer) för att skapa en målgrupp för marknadsföring av våra produkter i sociala medier. Härmed säkrar vi att dina kontaktuppgifter inte utlämnas för användning av andra parter utan endast behandlas för av Augment.Eco definierade ändamål. Ett exempel på dessa tjänster är Facebooks Custom Audience.

Direktmarknadsföring av tredje parter

Om du vill kan du få erbjudanden och annonsering från våra samarbetspartners. Om du har gett oss tillåtelse att använda till exempel dina förmedlings- eller lokaliseringsuppgifter för riktad marknadsföring, kan du få aktuella erbjudanden från tjänsteleverantörer nära dig.

Då vi sänder kommunikation från våra samarbetspartners till dig, är det vi som tar hand om förmedlingen. Vi avslöjar alltså inte dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter till andra för direktmarknadsföring. På detta sätt försäkrar vi oss om att direktmarknadsföringen motsvarar dina behov och inte upplevs störande.

Om du inte vill ha marknadsföringskommunikation från våra samarbetspartners, kan du meddela det till oss via augment.eco/app eller vår kundtjänst.

Utlämnande av personuppgifter

När vi tillhandahåller tjänster kan vi vid behov utlämna din personlig information, till exempel då det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänster.

På våra webbsidor använder vi teknik till analys- och marknadsföring, i samband med detta utlämnar vi personuppgifter till våra samarbetspartners. I dessa fall utlämnar vi dock inte personuppgifter genom vilka du kan identifieras utan teknisk information som möjliggör tjänsten, till exempel kak- dvs. cookie-data. Användandet av kakor eller motsvarande funktioner är mycket vanligt på moderna webbsidor. Du kan läsa mer om våra kakor i ett annat avsnitt i dessa datasäkerhetsprinciper.

Vi producerar en del av våra tjänster i samarbete med våra samarbetspartners. I samband med genomförande av sådana tjänster, utlämnar vi dina personuppgifter till den samarbetspartner som tillhandhåller tjänsten. I vissa fall kräver åtkomst till tjänsten att du godkänner principerna eller villkoren för tjänsteleverantörens integritetspolicy innan du använder tjänsten. Tredjeparter behandlar dina uppgifter för sina egna ändamål som självständig personuppgiftsansvarig i enlighet med sin integritetspolicy. Före vi delar personuppgifter försäkrar vi oss alltid om utlämnandets lagenlighet.

Bistående av myndigheterna

Vissa myndigheter, såsom Post- och telestyrelsen, datainspektionen, polisen eller nödcentralen har under vissa omständigheter rätt att anhålla om personuppgifter för att utföra sin lagstadgade verksamhet. Vi utlämnar personuppgifter till andra myndigheter eller instanser endast genom ett beslut av den behöriga myndigheten eller domstolen inom de gränser som tillåts enligt lag.

Underleverantörer och databehandling utanför Sverige

Vi använder underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster och relaterade supporttjänster. Vid användning av underleverantörer ser vi till att de vid behandling av personuppgifter följer våra dataskyddsprinciper och behandlar informationen med omsorg och tillit. Detta säkerställs inte bara genom avtal utan också genom att utföra revisioner av underleverantörers verksamhet och genom att tillhandahålla datasäkra verktyg.

Vissa personuppgifter behandlas utanför Sverige och EU. Detta är nödvändigt för att genomföra tjänster, förbättra kvaliteten på vår verksamhet, förvärva specialkompetens eller för att förbättra effektiviteten av vår verksamhet. En del av behandlingen gäller underhåll och behandling av information i Sverige genom fjärrbehandling, men i vissa fall överför vi personuppgifter för behandling av våra underleverantörer i t.ex. Sydafrika, Indien, Israel och USA. I dessa fall försäkrar vi oss om att behandlingsorganet följer våra dataskyddsprinciper och agerar omsorgsfullt och adekvat. Då säkerställs också berättigandet av behandlingen enligt vad som förutsätts av tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Våra datasäkerhetsprincipernas täckning

Dessa datasäkerhetsprinciper gäller för behandling av personlig information i Augment.Eco-tjänsten.

Augment.Eco är Augment Bike Oy:s serviceenhet. Augment Bike Oy är CSH Group Oy:s dotterbolag. Vi behandlar vi behov din personliga information mellan CSH Group Oy och dess dotterbolag.

Oavsett vem som behandlar informationen eller var informationen finns, så fungerar din service och skyddet av dina personuppgifter likvärdigt genom tjänsterna som vi tillhandahåller.

Våra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

augment.eco/sv/kontaktinformation

e-post: privacy@augment.eco

Annan kontaktinformation hittar du på augment.eco-sidan

Återkallande av samtycke

När vi behandlar dina uppgifter endast på basen av ditt samtycke, kan du återkalla samtycket ifall du ändrar dig. Detta görs smidigast via den tjänst som du använder eller via augment.eco/app. Notera dock att detta inte inverkar på behandlingen som gjorts före återkallandet av samtycket.

Klagomål

Vi ber dig att kontakta oss om du vill reklamera eller framföra utvecklingsförslag angående vår behandling av personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifterna ovan i avsnittet Våra kontaktuppgifter.

Du kan lämna in klagomål gällande dataskydd eller behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten, såsom Post- och telestyrelsen i kommunikationsfrågor eller Datainspektionen i andra frågor om behandlingen av personuppgifter.