escooter rules 2023
Author: Niklas Augment

Niklas Augment

2/9/2023

Elscooter regler 2023

Vad är reglerna för elscootrar 2023?

På vår beställningssida listar vi de viktigaste lagarna iförhållande till de olika elsparkcykelmodeller vi har och vad de klassas som. Vid beställning väljer ni den modell på elscooter som ni vill ha på ert abonnemang, men tänk på att de olika modellerna klassas olika när det kommer till Transportstyrelsens krav på en elsparkcykel. I denna artikel listar vi mer information vad som gäller för en elsparkcykel i trafik, och samtlig information kan läsas mer på https://www.transportstyrelsen.se/elsparkcykel

Det här gäller för elscootrar eller elsparkcyklar

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först ha klart för dig vilken typ av fordon det är, alltså vilken fordonsklass det tillhör. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt och våra modeller ES210D samt ES210LRD går under denna regel som ”cykelfordon”.

Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller följande:

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
 • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga kravpå hur den ska se ut eller låta).
 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men rekommendationen är att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
 • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Tänk på detta när du använder en elsparkcykel som uppfyller kraven på en cykel

 • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
 • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
 • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
 • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven på en cykel

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Augments modeller ES210 samt ES210LR med hastighet på 25km/h samt effekt på 450w får ej brukas på allmän väg, utan får endast köras inom privat inhägnat område. Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Skulle du köra en elsparkcykel med högre hastighet eller starkare motor så klassas elsparkcykeln inte längre som cykel utan troligen något annat fordon och då kan det räknas som olovlig körning om man inte har rätt behörighet för fordonet.

Kontakta oss

Hör gärna av er om ni har fler frågor till oss på Augment kundsupport support.sweden@augment.eco om ni har fler frågor angående regler och lagar för elsparkcyklar.